Ljussättning av 3-dim form

Ljuset kan förändra och lyfta fram ett föremåls 3-dimensionella form. Konturer och texturer är intressanta att få med i ett fotografi och med placering av objekt och lampor kan formen förstärkas. Filmen visar hur ljuset reflekteras mot glaserade ytor på keramik men också hur ljuset mjuknar runt en vacker lilja i en glasvas.

Comments are closed.